ტრენერები

ნოდარ ხერხეულიძე

2015-დღემდე – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

2015-დღემდე – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის ტრენერი

2012-2015 – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტი (იურისტი, უფროსი იურისტი)

სამართლის მაგისტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

გიორგი ქემხაშვილი

2008 -2010 ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სასამართლოსთან და ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

2010-2014 ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

2014 – შპს “თბილისი ლიგალ კონსალტინგი” – მმართველი პარტნიორი, დირექტორი

2016 – შპს “ჯიქეი კონსალტინგი” დამფუძნებელი, დირექტორი

არქიტექტურული – სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების შემმუშავებელი არაერთი სამუშაო ჯგუფის წევრი

ზურაბ ძლიერიშვილი

ვალდებულებითი სამართალი, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი

სამართლის დოქტორი, სრული პროფესორი
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

მარიკა ცისკაძე

სამოქალაქო სამართალი, სადაზღვევო სამართალი

სამართლის დოქტორი, სრული პროფესორი
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე
მარიამ ცისკაძის ტრენინგ ცენტრის დირექტორი

როინ მიგრიაული

გაკოტრების სამართალი, სამეწარმეო სამართალი

სამართლის დოქტორი, სრული პროფესორი
საადვოკატო ბიურო მიგრიაული და პარტნიორების მმართველი პარტნიორი
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ზვიად გაბისონია

საინვესტიციო სამართალი, საბანკო სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართალი

სამართლის დოქტორი, სრული პროფესორი
საქართველოს უნივერსიტეტის (UG), ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU), საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის (TOU) პროფესორი
საერთაშორისო კონსალტინგური კომპანია “ფაინ ლაიფ თბილისის” (იურიდიული და ფინანსური მომსახურება) დირექტორი

ზვიად როგავა
ზვიად როგავა

საგადასახადო და საბაჟო სამართალი

სამართლის დოქტორი, სრული პროფესორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა (GTU) და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის (EEU) პროფესორი
სამართლის განვითარების ინსტიტუტის დამფუძნებელი

დიანა ბერეკაშვილი

საოჯახო სამართალი, სამოქალაქო სარჩელების შედგენის მეთოდიკა

პროფესორი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი

ბორის ჯანჯალია

კორპორაციული მართვის პრინციპები და საკორპორაციო სამართალი

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) იურიდიული მრჩეველი
სამართლის მაგისტრი (დიდი ბრიტანეთი)

ნინო ნიავაძე

სადაზღვევო სამართალი

ს.ს.ი.პ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი ხატიძე

საკორპორაციო სამართალი, საინვესტიციო სამართალი

სამართლის დოქტორი, პროფესორი
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) და კავკასიის სამართლის სკოლის (CSL) პროფესორი
ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

 

პაატა კოპალეიშვილი

საარბიტრაჟო და მედიაციის სამართალი

აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟის დირექტორი
ლიცენზირებული მედიატორი, ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

სოფო მუჯირი

ინტელექტუალური სამართალი

ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის კომპანიის (მიქაძე, გეგეჭკორი თაქთაქიშვილი) (MGT) ადვოკატი და პატენტ რწმუნებული

გიორგი ელიაძე

სახელშეკრულებო სამართალი, ბიზნეს სამართალი არაიურისტებისათვის

ტულუზის უნივერსიტეტის მაგისტრი (Universite de Toulouse)
საერთაშორისო კონსალტინგური კომპანია “ფაინ ლაიფ თბილისის” (იურიდიული და ფინანსური მომსახურება) იურისტი
ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი